THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Monday, 13 August 2012

TALIBUN

Talibun
Definisi umum bagi talibun menurut Kamus Dewan (2005) ialah sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris, enam baris, atau dua puluh baris yang bersajak di hujungnya. Talibun disebut juga dengan nama seromba dan mempunyai bentuk yang hampir sama dengan prosa lirik atau prosa berirama[8]. Walau bagaimanapun, talibun berbeza dengan prosa lirik dan prosa berirama kerana talibun merupakan sebahagian sahaja daripada cerita yang diambil prosa lirik.
Talibun mengungkap persoalan yang berbagai bergantung kepada konteks cerita induknya. Lazim isi talibun berkisar kepada pelbagai perkara dan objek; seperti senjatapakaian,kenderaannegeriperlakuan manusiafenomena alamperasaan, dan tradisi yang terdapat dalam sesebuah cerita lipur lara.

Talibun atau juga dikenali sebagai sesomba adalah satu puisi yang bentuknya, rangkapnya, jumlah baris dalam rangkap, jumlah kata dalam baris, irama, yang tidak tetap. Talibun merupakan bentuk puisi yang terdiri daripada beberapa rangkap dan setiap baris dapat melengkapkan keseluruhan idea.
Ciri-ciri Talibun adalah seperti berikut:-
 • Ia merupakan sejenis puisi bebas
 • Terdapat beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pemerian
 • Isinya berdasarkan sesuatu perkara diceritakan secara terperinci
 • Tiada pembayang. Setiap rangkap dapat menjelaskan satu keseluruhan cerita
 • Menggunakan puisi lain (pantun/syair) dalam pembentukannya
 • Gaya bahasa yang luas dan lumrah (memberi penekanan kepada bahasa yang berirama seperti pengulangan dll)
 • Berfungsi untuk menjelaskan sesuatu perkara
 • Merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita penglipur lara

Tema Talibun 

Tema talibun biasanya berdasarkan fungsi puisi tersebut. Contohnya seperti berikut:-
 • Mengisahkan kebesaran/kehebatan sesuatu tempat dll
 • Mengisahkan keajaiban sesuatu benda/peristiwa
 • Mengisahkan kehebatan/kecantikan seseorang
 • Mengisahkan kecantikan seseorang
 • Mengisahkan kelakuan dan sikap manusia

Contoh Talibun

Tengah malam sudah terlampau
Dinihari belum lagi nampak
Budak-budak dua kali jaga
Orang muda pulang bertandang
Orang tua berkalih tidur
Embun jantan rintik-rintik
Berbunyi kuang jauh ke tengah
Sering lanting riang di rimba
Melenguh lembu di padang
Sambut menguak kerbau di kandang
Berkokok mendung, Merak mengigal
Fajar sidik menyinsing naik
Kicak-kicau bunyi Murai
Taktibau melambung tinggi
Berkuku balam dihujung bendul
Terdengar puyuh panjang bunyi
Puntung sejengkal tinggal sejari
Itulah alamat hari nak siang
(Hikayat Malim Deman)0 comments: